KARANG TARUNA

Nama Lembaga: KARANG TARUNA
Singkatan: KARANG TARUNA EKA BHAKTI
Dasar Hukum / SK Pembentukan: 141.322/01/I/2021
Alamat Kantor: Sekretariat Balai Desa Sitirejo
Profil KARANG TARUNA EKA BHAKTI

Visi & Misi KARANG TARUNA EKA BHAKTI

Tugas Pokok & Fungsi KARANG TARUNA EKA BHAKTI

Kepengurusan KARANG TARUNA EKA BHAKTI

Nama Jabatan Pendidikan
JUMENO KETUA SLTA/SEDERAJAT